търговия с валута

3

ActivTrades: кратко описание

http://www.activtrades.bg

ActivTrades е независима брокерска компания с централен офис в Лондон, предлагаща търговия с Форекс, CFD и Spread Betting.

Read more »
3

Форекс Търговия: Суапове

http://www.activtrades.bg

Суаповете, или "преноса на позиции" (rollovers), са изчисления на лихвения процент, които определят разноските или възнаграждението за държане на отворена позиция през нощта.

Read more »

User login

Best karma users

  1. saidshary
  2. kangaydis
  3. agent88
  4. refi153
  5. firmansyah021

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.