валутни котировки

3

Форекс Търговия: Суапове

http://www.activtrades.bg

Суаповете, или "преноса на позиции" (rollovers), са изчисления на лихвения процент, които определят разноските или възнаграждението за държане на отворена позиция през нощта.

Read more »

User login

Best karma users

  1. saidshary
  2. kangaydis
  3. agent88
  4. refi153
  5. firmansyah021

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.