топлоизолация

2

Топлоизолация

http://www.bgstuff.net

Външна или вътрешна изолация
- много се дискутира въпроса къде трябва да се положи изолацията

Read more »
Created by go6o78 10 years 7 weeks ago – Made popular 10 years 4 weeks ago
Category: Technology   Tags:
2

При смяна на дограмата

http://www.bgstuff.net

При смяна на дограма, дори само в една стая е желателно да се направи външна топлоизолация.
Причини:

Read more »
Created by go6o78 10 years 7 weeks ago – Made popular 10 years 4 weeks ago
Category: Science & Education   Tags:

User login

Best karma users

  1. saidshary
  2. kangaydis
  3. agent88
  4. refi153
  5. firmansyah021

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.