1

Обстоятелствено изречение (Adverbial Clause).

http://samou4itel1.blogspot.com

Обстоятелственото подчинено изречение (Adverbial Clause) е шестия вид подчинени изречения (Dependent/Subordinate Clause), които изпълняват функции на обстоятелствени пояснения.

Read »

User login

Best karma users

  1. saidshary
  2. kangaydis
  3. agent88
  4. refi153
  5. firmansyah021

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.