2

Метална лента от Мултиинженеринг

https://multiengineering-bg.com

Метална лента, произведена от Мултиинженеринг, осигурява изключителна ефективност при процесите на пренос на продукция в хранителната индустрия. Продуктът отговаря на най-високите изисквания за качество.

Read »